Komunikujte proměnu tradičních oborů aneb Everybody do školky

Jak představit studijní či učební obor a mluvit přitom jazykem těch, kteří by se na příslušnou střední školu nebo učiliště měli hlásit? Svaz školkařů ČR to vyzkoušel.

S nedostatkem odborníků i zájemců o učební a studijní obory se potýká také zemědělství. Iniciativy, která by měla pomoci nepříznivý stav zvrátit, se postupně ujímají i profesní svazy.

Rapuj jako školkaři

V rámci projektu Zemědělství žije! začala vznikat řada vzdělávacích filmů pro základní školy. Ještě dříve však představil svůj originální příspěvek Everybody do školky Svaz školkařů ČR. „Absolutně se nám nedostává absolventů, kteří něco umějí a chtějí dělat. Uplatnění by našli ve školkách po celé republice. Danou situaci saturujeme sezónními pracovníky, jimž chybí odbornost,“ vysvětluje Ing. Marie Horáková, tajemnice Svazu školkařů ČR, proč se školkaři rozhodli zapojit se do náborové kampaně na střední odborné školy.

„Na jaře roku 2016 jsem se na setkání ředitelů středních zahradnických škol, které se uskutečnilo v prostorách Zemědělské fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, zeptala, co konkrétně by jim pomohlo s problémem nedostatku zájemců o studium. Dostalo se mi odpovědí, že by potřebovali dětem ukázat, jak se naše řemeslo vyvíjí, přesvědčit uchazeče o tom, že už to dávno není jen dřina. A mělo by to být krátké a chytlavé, aby to kluky a holky, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, zaujalo,“ říká Ing. Horáková.

Od tří filmařů si nechala zpracovat nabídky na náborový spot zacílený na žáky devátých tříd základní školy a s předsednictvem svazu společně vybrali hodonínskou filmařku a dokumentaristku Kateřinu Hornovou. „Poslala jsem jí svou představu, spoustu materiálů a ona to přetavila do rapové podoby,“ líčí Marie Horáková.

Klip propagující okrasné školkařství jako moderní a zajímavou práci, který se poprvé objevil v expozici Svazu školkařů na letní Floře Olomouc, finančně podpořil Olomoucký kraj. Jednalo se o dotační titul „Podpora propagačních a osvětových akcí zaměřených na tematiku životního prostředí a zemědělství“, jak upřesnil Ing. Michal Školoud z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Oslovíme i rodiče

Na Floře, kde na expozici školkařů navazovalo představení tří středních zahradnických škol (Ostrava, Olomouc, Rajhrad), shlédlo video 25 tisíc návštěvníků. Na Facebooku ministerstva zemědělství zaznamenalo virální efekt – 570 000 zhlédnutí a 3krát tolik zasažených uživatelů.

„Paradoxně, když jsme nabídli ředitelům škol tento produkt i s letáky zdarma, ani jeden se neozval. Zřejmě jsou zahlceni prací…“ uvažuje tajemnice Svazu školkařů. „Ale my to video používáme, protože se nám nesmírně líbí,“ usmívá se ředitelka ostravské Střední zahradnické školy dr. Alena Hlavinová. „Nemáme ho sice vyvěšené na webu, ale využíváme ho při dnu otevřených dveří, průběžně ho při různých příležitostech pouštíme, běhá na různých našich výstavách a akcích, protože je mladým opravdu blízké. Musím říct, že nám při náboru pomáhá. Jen kdyby takových spotů bylo víc!“ dodává. Že by jedním z důvodů, proč školy video, resp. odkaz na něj, neumisťují přímo na svůj web, byla skutečnost, že je počinem jen jednoho z profesních svazů, zatímco spektrum nabízených oborů mají mnohé školy širší?  Nebo by se vedle veskrze seriózních informací o přijímacím řízení a aktivitách školy samotné vyjímalo rapování prostořeké žákyně Zálesákové poněkud nepatřičně? „Letos chystáme video pro dospělé, tedy pro rodiče těch dětí,“ doplňuje Ing. Horáková.

dak