Karlovarský

KV_buildings-1207827_1920.jpg kraj je 12. rozlohou a má zároveň nejnižší počet obyvatel. Působí v něm zhruba čtyři desítky středních a vyšších odborných škol. K významným prioritám kraje patří zvýšení kvality středního vzdělávání a udržení obyvatel, kteří vzdělání získají, v regionu. S tím úzce souvisí také strategie slaďování obsahové náplně vzdělávání s potřebami místního trhu práce, rozvoje pedagogických dovedností učitelů, motivace žáků i podpora škol jako moderních center nejen středního, ale i celoživotního vzdělávání.  Významné nástroje pro dlouhodobé plánování, zvyšování kvality řízení i budování funkčních partnerství na úrovni kraje i škol nabízí krajské akční plánování, do něhož se karlovarské školy postupně zapojují.

Odborný garant v Karlovarském kraji

Bc. Hana Šnajdrová


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Karlovarském kraji 

KAP 1-KVK.pdf


INSPIRACE A ZAJÍMAVÉ ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI