JUDr. Petr Jansa

na kap_DSC1585.jpg Garant oblastí: Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

V NÚV působím od roku 2013, v letech 2013–2015 jsem se v rámci projektu POSPOLU zaměřeného na spolupráci škol a firem při odborném vzdělávání věnoval komunikaci se sociálními partnery a práci na koncepční studii mapující současné možnosti a trendy v této oblasti. Od dubna 2016 pokračuji tématu odborného vzdělávání  v roli odborného garanta projektu P-KAP,  od března 2019 též v roli garanta pro podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. V rámci kmenové činnosti NÚV jsem zapojen do širšího pracovního týmu pro revize RVP.

Před nástupem do NÚV jsem pracoval jako právník, nejprve v advokátní kanceláři Weinhold Legal, poté ve státní správě, konkrétně na legislativním odboru Úřadu vlády, a nakonec v neziskovém sektoru, když jsem vedl právní poradnu Transparency International – Česká republika. Do NÚV a k tématu spolupráce škol a zaměstnavatelů mě přivedla posledně jmenovaná pracovní zkušenost, kde se v různých oblastech objevovalo stejné téma – napětí mezi soukromým a veřejným sektorem, které místo vzájemné spolupráce vede ke konfliktům a plýtvání. Ke školství mám osobní vztah díky tomu, že pocházím z učitelské rodiny a sám jsem po většinu svého života nějakou formou vyučoval (zájmové vzdělávání, výuka cizích jazyků, výuka na VŠ, atd.).

Kontakt: petr.jansa@nuv_cz