Jiří Polášek

V sektoru středního odborného vzdělávání jsem celou profesní kariéru p​racoval  v pedagogických profesích​ jako učitel chemie a zástupce ředitele školy.​ V posledních letech jsem působil jako ředitel střední ​polytechnické školy v Olomouci, jako člen výboru pro vzdělávání O​lomouckého kraje, místopředseda H​ospodářské komory Olomouc​ a předseda sdružení škol C​entra uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje. Pracoval jsem v projektech NUV Praha UNIV, GOAL a nyní v projektu Podpora KAP jako odborný garant pro Olomoucký kraj. Tuto práci jsem přijal jako výzvu k zhodnocení předchozích zkušeností a možnost podílet se na práci v novém programovacím období fondů EU.  

Kontakt: jiri.polasek@nuv_cz