Jiří Havlík

Jsem absolventem pedagogické fakulty, pracoval jsem jako pedagog v základní i střední škole, následně jsem se podílel na tvorbě učebnic a dalších výukových materiálů pro oblast základního i středního školství. Průběžně jsem se zabýval a zabývám problematikou vzdělávání pedagogů se zaměřením na využití moderních technologií ve výuce především v aspektu metodicko-didaktickém. V současnosti pracuji jako odborný garant projektu podpory krajského akčního plánování. Mým úkolem v projektu je v zajištění informovanosti ředitelů škol a realizačních týmů KAP a ŠAP s důrazem na metodickou podporu.

Kontakt: jiri.havlík@nuv.cz