Jihomoravský

bRNO.jpg kraj je čtvrtý největší rozlohou a třetí co do počtu obyvatel. Je to kraj s nadprůměrným počtem vysokoškoláků, a tak nepřekvapí, že tu najdeme i více gymnázií, než je průměr ČR. V oblasti odborného školství došlo v posledních letech k optimalizaci oborové skladby, v současné době tu celkem působí více než 130. SŠ a VOŠ.  Silnou stránkou jihomoravského středního školství je zejm. kvalitní zázemí a vybavenost škol i široké spektrum nabízených oborů. Krajské akční plánování umožňuje kraji i školám využít účinný souhrn nástrojů ke zkvalitnění vzdělávání i řízení škol. 

Odborný garant P-KAP v Jihomoravském kraji

Mgr. Lenka Řeháková


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Jihomoravském kraji 

1_KAP_JMK.pdf


ŠKOLY V KRAJI