Jihočeský

Jiz_Cechy.jpg kraj je druhý největší v ČR, má však zároveň nejnižší hustotu osídlení. Téměř 30 % obyvatel žije v okrese České Budějovice, nejméně naopak na Prachaticku. Tomu do značné míry odpovídá i rozložení středních a vyšších odborných škol v kraji. Působí jich tu zhruba 95.  Výhodou je, že počet a oborová skladba těchto škol je v jižních Čechách v souladu s dlouhodobými potřebami, a tak se může pozornost upřít v první řadě na kvalitu vzdělávání a řízení. Jednou z cest je i rozvoj krajského akčního plánování ve vzdělávací oblasti, které nabízí řadu účinných nástrojů. Jihočeské školy se do něj postupně aktivně zapojují.

Odborný garant v Jihočeském kraji

Ing. Agáta Kočí


KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a další novinky ze vzdělávací oblasti v Jihočeském kraji 

KAP JČK_návrh řešení.pdf


 INSPIRACE A ZKUŠENOSTI ZE ŠKOL V KRAJI