Jak systematicky podporovat čtenářské zkušenosti žáků

V rámci II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP (2018) bylo mimo jiné zjišťováno, na kterých činnostech se školy v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti aktivně podílí. Z výsledků vyplynulo, že v poměrně velké míře nabízejí pomoc žákům s vlastním výběrem četby (76 %) a také se ve výuce zaměřují na práci s beletristickými texty (73 %). Z šetření nelze usuzovat na to, jak tyto aktivity škol ovlivňují čtenářské preference i celkový přístup žáků k četbě (např. ve smyslu zvýšení četnosti setkávání s delšími, souvislými texty) a zda jsou součástí koordinované koncepce rozvoje čtenářské gramotnost. Je ale překvapivé, že pouze 30 % škol využívá ve výuce dílny čtení a jen 38 % škol spolupracuje systematicky s místními knihovnami.  

Dlouhodobě se totiž ukazuje, že školní čtenářská zkušenost významně ovlivňuje vztah ke čtení a že školy by měly ve výuce využívat potenciál textů vybraných žáky na základě toho, co je zajímá a baví (např. právě s pomocí kvalifikované podpory knihoven), a co nejširší škálu metod a technik rozvoje čtenářské gramotnosti.

Fotolia_1410097_Subscription_L.jpg

Inspirací pro to, do čeho všeho je možné se v podmínkách školy pustit, je Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh. Zde věnují rozvoji čtenářské gramotnosti opravdu hodně prostoru. Bohatý fond knížek pořízený z Šablon I. využívají v rámci čtenářských dílen, literárních klubů nebo čtenářských pikniků v zahradní učebně, spolupracují s několika knihovnami, žáci vlastními čtenářskými silami podporují projekt Čtení pomáhá. A co je obzvlášť podstatné, na rozvoji spolupracují učitelé všeobecných i odborných předmětů, včetně učitelů odborného výcviku. Zkrátka inovací ve výuce se škola nebojí a snaží se různými způsoby propojovat školní život se světem „venku“.

V roce 2019 paletu svých aktivit rozšířili o účast žáků oboru Kuchařské práce v soutěži Zlaté dítě. Jak vše probíhalo a jak rozvíjet čtenářskou gramotnost nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami blíže popisuje Mgr. Veronika Pospíšilová, vyučující Českého jazyka a Literárně estetické výchovy v článku  http://www.nuv.cz/p-kap/zaci-oboru-kucharske-prace-ctou-a-pecou-knihu-svetovi-cesi

Foto: fotobanka NÚV