Jak probudit žákovskou iniciativu a podnikavost?

Podle výsledků dotazníkového šetření II realizovaného projektem P-KAP relativně malá část škol (21 %) využívá aktivitu „Práce žáků v reálné školní firmě“, přestože většina škol by mohla školní firmu v určité formě provozovat. Odborné školy to mají v tomto směru jednodušší, neboť mívají učební obory s odborným výcvikem, který probíhá ve škole, a často při něm žáci pracují na reálných zakázkách – ale vnímají to skutečně jako školní „firmu“? Mají možnost se (kreativně) uplatnit a naučit se, jak firma funguje? Gymnázia mají situaci složitější, nicméně i zde jsou možnosti pro „školní firmy“, popř. spolupráce s Junior Achievement (využívá jen 24 % vč. fiktivních firem) – např. občerstvení či kavárna ve škole, mediální studio apod. Jako překážku 47 % škol identifikovalo „Malý zájem žáků o ekonomické aktivity, cvičení, projekty“, z čehož vyplývá otázka: Jak motivovat žáky k zajímavým aktivitám? Nabízí škola dostatek příležitostí?

Že je reálné podnítit zájem žáků o práci ve školní firmě, ukazuje Smíchovská průmyslová SŠ, která si stanovila jako svou prioritu posilování zájmu žáků a studentů o podnikání, rozvoj teoretických i praktických znalostí v oblasti podnikání, rozvoj spolupráce a vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli SSPŠ, žáky SSPŠ a jiných škol, spolupráci s celosvětovou organizací CEFIF apod. 

Crowne Plaza Detroit Downtown Riverfront, Detroit, USA.jpg

Této priority dosáhla škola prostřednictvím unikátní otevřenosti směrem ke komunitě a množstvím aktivit, které v souvislosti s touto prioritou realizuje. 

Škola pořádá Fyzikální a IT workshopy pro mateřské a základní školy a Smíchovskou průmyslovku třetího věku. SSPŠ vytvořila sérii přednášek a workshopů pro seniory zaměřených na různá témata STEM i IT. Vedení těchto dílen je svěřeno jak vyučujícím, tak odborníkům z vědeckých institucí či vysokých škol. Žáci se aktivně podílejí jako asistenti pedagogů. Tato aktivita je přínosná nejen pro seniory, ale také pro žáky. Rozvíjí si své komunikační schopnosti, schopnost spolupráce, uplatní své odborné vzdělání a vyzkouší si pedagogickou činnost. Důležitá je v tomto případě i mezigenerační podpora.

Akční plán školy využívá intervence podpory k podnikavosti tak, aby konkrétní aktivity maximálně přesahovaly do dalších obsahových oblastí, jejichž rozvoj škola plánuje. Právě tento přístup se jeví jako velmi efektivní jak pro žáky, tak pro školu samotnou. Díky aktivizaci žáků v průběhu studia disponuje škola například silným klubem absolventů a ti se také aktivně zapojují do výuky. 

Zajímavý je příklad zapojení žáků jako asistentů při vzdělávání seniorů. „Zavedli jsme pro seniory službu, které říkáme hodinový ajťák,“ vysvětluje ředitel Ing. Radko Sáblík.

Žáci, kteří mají právě službu, jsou na telefonu a senior, pokud narazí při práci s počítačem na problém, může zavolat. V dohodnutém termínu pak žák přijede, na místě mu poradí nebo opraví, co je potřeba. Díky osobním kontaktům se daří překonávat vžité generační stereotypy jako „dnešní mladí chtějí jen zábavu, dělat je nebaví“ nebo „se starýma se nedá bavit, ničemu už nerozumějí.“ 

„Dost často se stává, že senioři ani tolik nepotřebují opravit zařízení, jako si potřebují popovídat. Někdy se žáci cítí až trapně, protože tam na ně čekají buchty nebo něco jiného k jídlu,“ říká ředitel. I díky těmto setkáním si podle ředitele Sáblíka mladí lidé uvědomí, že i starší lidé mohou nabídnout moudrost, z níž se dá v dnešním moderním světě poučit a že vyslechnout si jejich příběh je mnohdy velmi zajímavé. „A uvědomí si, jak je důležité vtáhnout lidi zpátky do života,“ dodává Radko Sáblík. ZDROJ, viz http://www.nuv.cz/p-kap/unikatni-provazani-intervenci-skrze-podnikavost

Fotolia_66521422_Subscription_XXL.jpg

Podpořit zájem a iniciativu žáků pestrou paletou aktivit umí i Eko gymnázium Brno.  Soukromé gymnázium se všeobecným zaměřením a důrazem na ekologickou výchovu se snaží výuku ekologie naplnit nejen teoretickými poznatky, ale i praktickou činností – škola zařazuje velké množství projektových aktivit. Výuka často probíhá mimo lavice a je maximálně navázána na reálný život v okolí školy. 

Od roku 2015/2016 gymnázium zařazuje vlastní unikátní projekt SMART SCHOOL, který si klade za cíl vytvořit pro studenty inspirativní prostředí díky setkávání, přednáškám a workshopům s osobnostmi z praxe. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů. Studenti díky SMART SCHOOL získají praktické znalosti a dovednosti, naučí se nové metody práce, řešení úkolů a problémů, které mohou využít při dalším vzdělávání či v praxi.

Projektové dny ve škole jsou zaměřené na exkurze, setkání, přednášky a workshopy, které vedou odborníci z praxe.  Například projektový den s názvem I-DayInspirace, Informace, Inovace, Interakce, má za cíl vytvořit pro žáky inspirativní prostředí s řadou aktivit. Prostor školy je využíván pro prezentaci různých druhů povolání a nových, perspektivních a inovativních oborů. Aktivity připravují rodiče žáků a inspirativní podnikatelské osobnosti.

Škola se zapojila do projektů jako Extratřída, Junior Achievement, Prezentiáda, SIR, Innovation Camp, Soutěž a podnikej, iKID. 

ZDROJ, viz http://www.nuv.cz/p-kap/smart-school-podpora-podnikavosti

Foto: Unsplash, fotobanka zdarma, fotobanka NÚV