Jak motivovat pedagogy ke vzdělávání v digitálních technologiích?

Z dotazníkového šetření realizovaného projektem P-KAP vyplynulo, že mezi nepříliš často prováděné aktivity v rámci oblasti Digitální kompetence ve školách je vypracování plánu pro vzdělávání pedagogů v oblasti práce a výuky s digitálními technologiemi (aktivitu realizuje pouze 25 % škol). To je však klíčová aktivita pro úspěšné začlenění DT do výuky.

U zmíněného vzdělávání pedagogů v práci s digitálními technologiemi se nejčastěji naráží na nedostatek času pedagogů a na nedostatečné možnosti jejich zástupu. 

Photo by Ilya Sonin on Unsplash.jpg

OA Dušní toto vyřešila například propracovaným programem online vzdělávání, který má připravené jednotlivé lekce tak, aby výuku předmětu mohl zastoupit v podstatě kdokoliv.

Metoda obrácené třídy, kterou praktikují třeba na OA Husova 9 v Českých Budějovicích, také může dopomoci. Dále je potřeba získat pedagogy, kteří mají dostatečné vzdělání a zkušenosti. Vzdělávání, motivace k sebevzdělávání, přijetí změny, týmová spolupráce a podpora, to je nutné prosazovat mezi týmem pedagogů. V Gymnázium, SOŠ a VOŠ Nový Bydžov například ukotvili využívání inovací ve vzdělávání a aktivní práci s novou technikou ve školním vzdělávacím programu i v tematických plánech a ředitel školy, kromě zajištění potřebných proškolení pedagogům, podporuje učitele v tom, aby sami a ve spolupráci s kolegy hledali konkrétní cesty k naplnění tohoto cíle.

Mohou pomoci i další nové metody – kromě online výuky je i například vrstevnické učení. Informace nikdy nepřijdou samy, je potřeba je aktivně hledat, a to neustále.

Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Photo by Ilya Sonin on Unsplash)