Jak efektivně využít školní poloprovoz

Zkušenosti VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž v oblasti dalšího vzdělávání

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin. Škola má vlastní poloprovoz pro výrobu sýrů, stroje na balení potravin dle hygienických norem, školní laboratoře pro chemický nebo mikrobiologický rozbor potravin. Není tedy divu, že má i rozsáhlý program dalšího profesního vzdělávání.

interview_konen_038.jpg

praxe.jpg

  • Profesní vzdělávání a NSK

Škola je autorizovanou osobou pro poskytování kvalifikačního vzdělávání v oborech Mlékař, Sýrař i pro ověřování této kvalifikace. Ve školním roce 2016/2017 proběhly v kroměřížské VOŠ potravinářské  a SPŠ mlékárenské 4 kurzy v oborech Mlékař a Sýrař včetně přezkoušení.

„Kurzy jsou realizovány blokovou formou v rozsahu 100 hodin. Z toho se zhruba dvě třetiny uskutečňují právě ve školním poloprovozu,“ vysvětluje ředitel Ing. Milan Zeman. „Frekventanti těchto kurzů jsou především farmáři nebo pracovníci malých mlékáren, kteří potřebují získat potřebnou kvalifikaci ať již z důvodu výroby vlastních produktů nebo jako zaměstnanci. Zájem o tuto formu vzdělávání má stoupající tendenci,“ konstatuje ředitel.

Kromě kvalifikačního studia je škola nositelem certifikátu „Trvalá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství ČR“, na jehož základě pořádá jednorázové certifikované firemní vzdělávání nebo semináře senzorického hodnocení potravin. Ředitel Zeman vysvětluje: „Těch se v rámci povinného profesního vzdělávání účastní například pracovníci mlékáren, pekáren, laboratoří a další pracovníci, kteří mají povinnost pravidelně obnovovat chuťovou a vůňovou paměť, schopnost rozlišovat barevné tóny i rozdíly textury potravin.“

Foto: Archiv VOŠP a SPŠM Kroměříž