SŠTE Brno: špičkově vybavené školní pracoviště má smysl

Střední škola technická a ekonomická v Brně patří ke školám s nejmodernějším vybavením odborných učeben, laboratoří i dílen praktické výuky. Podle jejich představitelů zdaleka nestačí, aby se s ním žáci setkávali až na odborné praxi u zaměstnavatelů.

SŠTE Brno nabízí obory zaměřené na informační technologie, elektrotechniku, strojírenství a ekonomiku. Moderní vybavení školy jde ruku v ruce s nutností vzdělávání pedagogů i s aktivitami, které kapacity školy efektivně využívají rovněž ve vzdělávání dospělých.

Požadavky trhu práce na odbornost se v řadě zejména technických oborů výrazně vyvíjejí a mění. Podle Ing. Jindřicha Felkela, zástupce ředitele SŠTE pro praktické vyučování, je teoretická i praktická výuka ve škole na změny spojené s tzv. Průmyslem 4.0 připravená. „V současné době je největší podíl výuky automatizace v oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik se zaměřením mechatronika, dále 43-41-M Strojírenství – počítačové systémy a programování a 23-45-L/01 Mechanik seřizovač – programování CNC strojů,“ říká.

Fotolia_81058813_Subscription_XL.jpg

Žáci na reálných pracovištích? Ano, ale…

Zkušenosti školy ukazují, že odborné praxe žáků v nákladných moderních provozech mohou mít i svá specifika. „Fungují bezvadně u žáků s výborným prospěchem. U těch prospěchově slabších zjišťujeme, že jim ve firmách raději nedávají složitější úkoly. Tím pádem se na pracovišti často naučí méně, než když zůstanou v našich dobře vybavených školních dílnách,“ konstatuje zástupce ředitele pro praktické vyučování.

Škola má vybudované dvě specializované odborné učebny pro výuku automatizace za významného přispění firem Festo, Teco a dalších. „Obě učebny jsou v rámci finančních prostředků školy i možností např. iROP částečně průběžně modernizovány. V současné době máme rozpracovány dva velké investiční projekty: Centrum přesného strojírenství a Škola progresivních průmyslových technologií,“ vysvětluje zástupce ředitele. „Máme v plánu vyměnit v dílnách 40 obráběcích strojů za nové moderní s digitálním odměřováním, doplnit dalších 11 CNC obráběcích strojů, pořídit 6 nových výukových CNC strojů, vybudovat 3 nové odborné učebny zaměřené na počítačové sítě, měření a počítačovou grafiku a doplnit další roboty do učebny automatizace.“ První projekt bude dokončen letos, druhý v září 2019.

Změny se promítají i do ŠVP

Nástup průmyslu 4.0 se promítá i do nově zpracovávaného školního vzdělávacího programu pro oboru 43-41-M Strojírenství s novým zaměřením robotika. V Brně sice zatím nejsou firmy, které by poptávaly odborníky s tímto zaměřením – než však první žáci dostudují, může být všechno jinak…

Další vzdělávání pedagogů je nutností

Kvůli odbornému vzdělávání pedagogů v těchto progresivních oborech navázala škola kontakt s Robot akademií Praha firmy Fanuc. „Učitelé dle nabídky chodí na odborné vzdělávání a kurzy a v poslední době na i stáže ve firmách,“ říká zástupce Felkel a dodává, že  mladší učitelé zvládají další vzdělávání „lépe a radostněji“. „S rostoucím věkem učitelů odborného výcviku se vypořádáváme celkem úspěšným náborem nových mladých učitelů, většinou z řad našich bývalých absolventů, a snažíme se jim vytvořit takové podmínky, aby měli zájem zůstat na škole. Bohužel se nám tohle zatím nedaří u učitelů oborného teoretického vzdělávání.“

Logický krok: vzdělávání dospělých, rekvalifikace

Nedílnou vzdělávací nabídku školy tvoří i rekvalifikační kurzy (obsluha CNC strojů, kovoobráběčské práce, zámečník, opravář strojů a zařízení aj.) a firemní vzdělávání (výuka obrábění kovů, soustružení, frézování, vrtání, BOZP aj.).  Ve svém školním akčním plánu si škola stanovila cíle, které ještě zefektivní využití jejich moderně vybavených školních pracovišť. 

Dak (2018), Foto: Fotobanka NÚV


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

  • Polytechnické vzdělávání
  • Digitální kompetence

Využívání pokročilého SW a dalších prvků Průmyslu 4.0  na pracovištích vyžaduje odborníky, kteří tyto prvky dokážou implementovat, zabezpečovat jejich chod, ale i naplno využívat jejich potenciál v běžném provozu. A tak je jen logický průnik základů kybernetické bezpečnosti z tematické oblasti Digitální kompetence do polytechnického a/nebo odborného vzdělávání, a to včetně spolupráce s firmami a vysokoškolskými pracovišti. Žáci i pedagogové mohou k těmto sociálním partnerům docházet na stáže, s odborníky lze spolupracovat při výuce (přednášky, projektové vyučování, tandemová výuka, zadávání témat ročníkových prací, případně konzultace při jejich zpracování aj.) ale také při vytváření digitálních učebních materiálů či při revizích a úpravách školních vzdělávacích programů.

  • Odborné vzdělávání

Nárůst počtu sociálních partnerů školy a odborných praxí žáků na pracovištích zaměstnavatelů vyvolává potřebu zřídit funkci koordinátora odborných praxí, resp. koordinátora spolupráce školy se zaměstnavateli. Jeho úkolem je rovněž koordinace  odborných stáží pedagogů, rozvíjení dalších forem spolupráce s partnery (například tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe). Aktuálně lze pozici koordinátora hradit prostřednictvím šablon II pro SŠ. (Další podrobnosti o náplni práce i financování této pozice.)

  • Rozvoj školy jako centra celoživotního učení

Podobně se může zefektivnit i rozvoj školy jako centra celoživotního učení díky samostatné pozici pracovníky pro CŽU, který bude mít dostatečnou kapacitu na jeho rozvíjení, na cílený marketing, kontaktování zaměstnavatelů, Úřadu práce a dalších subjektů a zjišťování jejich požadavků v oblasti profesního i zájmového vzdělávání atd.