INSPIRACE

V této části vám poskytneme příklady inspirativní praxe strategického plánování a jeho implementace napříč oblastmi intervencí. Vyhledávat můžete podle jednotlivých tematických oblastí či podle krajů (v kolonce Zahraničí najdete informace a odkazy na zahraniční zdroje k modernizaci výuky a sebevzdělávání pedagogů). Po kliknutí se objeví plný text konkrétního inspirativního příkladu umístěného na stránce oblasti intervence, které se týká především. V části Inspirace pro ŠAP najdete významné přesahy i do dalších tematických oblastí krajského akčního plánování.