INSPIRACE

V této části vám poskytneme příklady inspirativní praxe strategického plánování a jeho implementace napříč oblastmi intervencí – tučně je v tabulce vyznačena oblast, pro niž je daný příklad stěžejní, ostatní pole vyplněná netučně ukazují významné přesahy konkrétního inspirativního příkladu z pohledu dalších intervencí.

Následující tabulka odkazuje na jednotlivé příklady dobré praxe a oblasti intervencí, které daný příklad obsahuje. Vyhledávat můžete podle jednotlivých tematických oblastí či podle krajů (v kolonce Zahraničí najdete inspirativní informace a odkazy na zahraniční zdroje k modernizaci výuky a sebevzdělávání pedagogů).