Ing. Kateřina Lichtenberková

Lichtenberkov Garant oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Vystudovala jsem VŠE Praha, obor podniková ekonomika a management s vedlejší specializací psychologie a sociologie v řízení a doplňkovým pedagogickým studiem, absolvovala jsem vzdělávání v oblasti systemického koučování a leadershipu. Mám za sebou několikaleté zkušenosti s vedením změnových a dalších projektů v komerční sféře a koučováním majitelů firem i managementu. Od koučování ke vzdělávání jsem se dostala zejména díky společnosti Scio, ve které jsem cca 2 roky působila. Od roku 2012 spolupracuji s obecně prospěšnou společností yourchance, kde jsem pomohla vybudovat portál Finanční gramotnost do škol a vytvořit koncepce jako Finančně gramotná škola či soutěž Rozpočti si to! Přehled v oblasti rozvoje podnikání, lektorské i publikační zkušenosti mohu zúročit i v práci odborného garanta intervence v oblasti podpory kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě.

Kontakt: katerina.lichtenberkova@npicr_cz (katerina.lichtenberkova@nuv_cz)