Ing. Jitka Pohanková

j.p..jpg Garantka oblasti Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Téměř celý svůj profesní život se pohybuji v oblasti vzdělávání. Začínala jsem jako učitelka odborných předmětů na střední odborné škole v Praze, odkud jsem po dvaceti letech před tabulí přešla do Cermatu, kde jsem se podílela na přípravě nové maturitní zkoušky. Mé další kroky vedly v roce 2005 do tehdy ještě Národního ústavu odborného vzdělávání. Jako náměstkyně ředitele jsem postupně zodpovídala za rozvoj kurikula pro předškolní, základní a střední vzdělávání, řešení problematiky ukončování vzdělávání a zajišťování kvality. Pozice v Národním ústavu pro vzdělávání mi umožnila získat i mezinárodní zkušenosti. Zastupovala jsem Českou republiku v evropských i širších mezinárodních aktivitách a měla jsem možnost spolupracovat na zavádění společných evropských nástrojů pro podporu odborného vzdělávání.

V projektu P-KAP působím jako garantka intervence Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů.

Kontakt: jitka.pohankova@npi_cz