Ing. Jana Přibylová

a.jpg organizační manažerka

Jsem absolventkou ČZU (Provozně ekonomická fakulta, obor Veřejná správa a regionální rozvoj) a Policejní akademie ČR v Praze. Od roku 2012 působím v Národním ústavu pro vzdělávání (od roku 2020 Národním pedagogickém institut), kde jsem byla zapojena do projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3. Nyní pracuji v projektu Podpora krajského akčního plánování, kde zabezpečuji spolu s kolegyní Terezou Halouzkovou organizační stránku projektu.