Gymnázium Sokolov

Školní časopis jako jeden z projektů iniciovaný žáky. Podporu této aktivity škola deklaruje ve svém školnlím akčním plánu v oblasti podnikavosti, iniciativy a tvořivosti. 

Podpora vlastních tvůrčích projektů žáků