Gymnázium Sokolov

Zkušeností školy: Školní časopis jako žákovská iniciativa; inovativní využivání ICT napříč předměty

Expedice napříč předměty

Cizí jazyky, biologie, zeměpis anebo Jak všestranně využít aplikaci Expedice

 

Žáci žákům - školní časopis

Školní časopis jako jeden z projektů iniciovaný žáky. Podporu této aktivity škola deklaruje ve svém školnlím akčním plánu v oblasti podnikavosti, iniciativy a tvořivosti.