Gymnázium Na Zatlance: Učte se z vlastních chyb!

Připravit žáky nejen pro další studium, ale i pro život, podpořit iniciativu, tvořivost a podnikavost dospívajících. O to se snaží v Gymnáziu Na Zatlance. Je zde zároveň přátelské prostředí přispívající k tomu, aby se žáci mohli bez obav učit i z vlastních chyb.

Rozvoj „podnikavých kompetencí“ podporují ve školním prostředí i projekty reálných žákovských firem ve spolupráci s neziskovou společnosti Junior Achievement Czech. Také žáci Gymnázia Na Zatlance se učí, jak založit a vést firmu, zformulovat podnikatelský záměr a snaží se ho realizovat. 

Fotolia_45492818_Subscription_XXL.jpg

„Jeden úspěšný žákovský podnikatelský projekt byl zaměřený na výrobu zajímavých nových modelů ze starých oděvů. V této žákovské firmě byli kromě návrhářky i ´zaměstnanci´, kteří podle návrhů oděvy šili, a měli na starost marketing a prodej, včetně založení e-shopu,“ říká Jitka Kmentová. Tak jako mnozí podnikatelé, i mladí pracovníci tohoto „modelového krejčovství“ se díky své firmě naučili, že dobrý nápad, vlastní invence a šikovnost k úspěšnému prosazení se na trhu nestačí a že promyšlenou marketingovou podporu není radno podcenit.

„Moje zkušenost je můj nejlepší učitel,“ napsal Steve Jobs a dodal, že k chybám je třeba přistupovat jako ke stupínkům, které vedou k úspěchu: „Jestliže se totiž poučíme a přizpůsobíme tomu své další kroky, pak se chyby stanou zdrojem vědomosti a našeho pokroku.“

O další cennou zkušenost jsou bohatší i další členové žákovské firmy, kteří se vymysleli lahev, která se jednoduše složí do tašky, pak se stejně jednoduše rozloží a dá se do ní nápoj. Ukázalo se však, že to, co si představovali, nejde vyrobit. „Jako největší přínos oceňuji to, že se nedali odradit, našli v sobě energii vymyslet a realizovat jiný záměr. S těmito výrobky se už prezentovali na veletrhu JA firem a dokázali je i prodat,“ konstatuje ředitelka Kmentová. 

Foto: fotobanka NÚV