Gymnázium Na Zatlance

Gymnázium Na Zatlance patří k těm pražským středním školám, které vytvářejí svůj první školní akční plán. Navazuje přitom i na své předchozí aktivity, které mohou být inspirací např. pro polytechnické vzdělávání, v oblasti rozvoje kompetencí k iniciativě, tvořivosti a podnikavosti či odborného vzdělávání, ale i ke kariérovému poradenství.   

Vystupte z předmětových škatulek

Zejména v gymnáziích je zažitá tradice předávání znalostí a dovedností v rámci oddělených vyučovacích předmětů – fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, matematiky…   Podle Jitky Kmentové, ředitelky Gymnázia Na Zatlance, je tak výuka přetížená dílčími fakty.