Gymnázium Boženy Němcové

Prioritou tohoto šestiletého gymnázia je výuka matematiky, českého jazyka a cizích jazyků. Škola zároveň klade důraz na rozšířenou nabídku volitelných předmětů, které si žáci volí.

Atelier théâtre Gybon: výuka, jak ji možná neznáte

Francouzské divadlo je vedené jako nepovinný předmět s 2hodinou týdenní dotací. Aktuálně si tímto zajímavým způsobem zdokonaluje (nejen) znalosti francouzštinu patnáct žáků.