Financování programů zahraniční mobility

Zejména v rámci zahraniční mobility, která je nezávislá na projektové podpoře, mohou školy narážet na problém se zajištěním prostředků financování mobility žáků. Další pomoc a zejména finanční prostředky na zajištění mobility by dle dotazníkového šetření projektu P-KAP ze závěru roku 2018 ocenily dvě třetiny dotazovaných škol.

Výjezd skupiny žáků do zahraničí je samozřejmě finančně náročná akce, kterou si nutně musí žáci alespoň částečně financovat sami, zejména pokud se jedná o mobilitu dlouhodobou. K financování zahraniční mobility je sice možné využít projektové granty, ale stejně důležitou roli hraje i efektivní spolupráce školy s dalšími aktéry (firmy, rodina, město). S jejich zapojením má bohaté zkušenosti Gymnázium Tachov, kde si vyučující uvědomují, že tito aktéři mohou výrazně snížit náklady mobility poskytnutím např. volné ubytovací kapacity (ubytování v rodinách, ve škole), nabídkou stravování (školní či závodní jídelna) či umožněním volných vstupů do vybraných kulturních institucí, památek nebo sportovišť (město).

michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash.jpg

Jelikož část nákladů si nakonec vždy musí zajistit žáci sami, je velkou výhodou, pokud je mobilita stabilně ukotvena ve školním vzdělávacím programu, aby žáci a jejich rodiče měli přehled a mohli se na výdaje s touto aktivitou spojené v dostatečném předstihu připravit. Tuto variantu zvolilo gymnázium Tachov, kde je mobilita povinnou součástí vzdělávání v rámci studia dalšího cizího jazyka a žáci si i v souvislosti s touto aktivitou mají možnost další cizí jazyk vybrat.

Foto: Unsplash, fotobanka zdarma (Photo by Michael Longmire on Unsplash)