Engineering Technology, kurz odborné angličtiny pro pedagogy i žáky zvyšuje kvalitu vzdělání budoucích strojařů

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice vyučuje převážně technické obory. Pedagožky školy, angličtinářka Mgr. Michela Valová a učitelka předmětu strojírenská technologie Ing. Renáta Bartoňová, se chtěly naučit odbornou terminologii v angličtině užívanou ve strojírenské technologii, aby měly možnost ještě lépe připravit žáky na jejich budoucí profesi ve strojírenství.

Škola učitelky podpořila ve zvyšování jazykových znalostí a komunikačních dovedností v angličtině, i v tom, aby ve výuce angličtiny využívaly moderní digitální technologie. V rámci programu YES, I DO financovaného zřizovatelem školy Moravskoslezským krajem byl připraven plán na deset měsíců, kdy se učitelky učily v jazykových kurzech probíhajících přímo ve škole, v tandemu připravovaly a vedly 40 hodin výuky kurzu odborné angličtiny Engineering Technology žáků 2. a 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač a nástavbového studia v oboru Provozní technika. Žáci se dobrovolně ve svém volném čase učili odborné technické výrazy v angličtině a vedli rozhovory o obrábění, svařování apod. Učitelky navštívily výuku na dvou podobných školách a sdílely nápady, zkušenosti i starosti s novým pojetím i obsahem výuky. Teoretickou výuku pak doplnily o návštěvu provozu kovárny a slévárny firmy Tatra Truck, a.s., a odbornou stáž několika žáků v již zmíněné firmě Tatra, kde žáci tlumočili základy technické terminologie v anglickém jazyce pro zahraniční pracovníky, kteří se v daných profesích zaškolovali.

success-4168389_1920.jpg

Názory žáků k obsahu deseti lekcí, učebnici a online podpoře v kurzu Engineering Technology

Žáci ocenili skvělou spolupráci učitelek v tandemu, jejich ochotu naučit se potřebné znalosti i poctivý přístup. Ocenili, že podpora ze strany učitelek, kterou měli vždy k dispozici, je motivovala: „Co se odbornosti týče, nic nebyl problém.“   

Pochvalovali si dobrou spolupráci s oběma učitelkami, jejich vzájemnou kooperaci a uznání patřilo i ochotě angličtinářky přizpůsobit se. Učitelky se mohly doplňovat, opravovat, věnovaly se podrobněji a více žákům: „Dva je více než jeden a propojení technologie i angličtiny je zábava.“

Z dalších postřehů vybíráme: „Lekce byly obsáhlé a zajímavé.“ „Dozvěděl jsem se věci, které mi nebyly úplně známé, rozhodně to byl přínos.“  „Oceňuji online cvičení, lekce nebyly složité na pochopení, hezky připravené.“ „Zajímavé hodiny a přehledný systém výuky.“ „Obsah lekcí nebyl zbytečně dlouhý a byl srozumitelný.“  „Lekce byly středně náročné a určitě přínosné, odborné znalosti se točily spíše okolo základů.“ „Učebnice byla užitečná, videa stručná a poučná a poslech v dobré kvalitě, online cvičení byla dobrá na opakování a ověřování vědomostí.“ „Náročnost nebyla vůbec těžká ani pro mne jako dyslektika, sice jsem i bojoval, ale jen u technologií ve strojírenství, které jsem zatím neznal ani v češtině.“

Program Moravskoslezského kraje YES, I DO

„Takové učitele v programu YES, I DO chceme mít. Učitelky svou práci a novou zkušenost hluboce reflektovaly, stavěly na vzájemné důvěře a vedly žáky ke spolupráci a odpovědnosti. Inspirovaly další kolegy nejen ze své školy, přispěly k potvrzení toho, že modulární příprava učitelů na výuku odborné angličtiny a CLIL přináší osobní rozvoj učitelů, kvalitní vztahy a přínosnou spolupráci. Klíčem k přípravě učitelů a motivaci žáků je komunita, kde se učitelé a žáci učí navzájem. Teď víme, že to půjde. To, jací jsou učitelé, a co se děje ve školách, v konečném důsledku ovlivní životy nás všech,“ uvádí Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Plány obou učitelek pro příští školní rok 2019/20

„V příštím roce bychom rády znovu otevřely pro studenty kurz Engineering Technology, poněvadž máme pěkně připravené všechny lekce, a chceme ještě vychytat případné nedostatky a nedokonalosti. Zase ve dvojici zahájíme studium kurzu Machining and Equipment, který si budeme postupně připravovat, abychom jej rozjeli v následujícím školním roce 2020/2021. Také máme v plánu v příštím roce uspořádat výjezd do zahraničí na technicky orientovanou stáž žáků ve firmě,“ plánují společně angličtinářka Mgr. Michela Valová a učitelka předmětu strojírenská technologie Ing. Renáta Bartoňová.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Rozvoj výuky cizích jazyků:

Příklad inspirativní praxe ze střední školy v Moravskoslezském kraji přispívá k naplnění obecného cíle oblasti intervence Rozvoj výuky cizích jazyků a současně zahrnuje všechny čtyři priority této tematické oblasti. Škola reaguje na rostoucí požadavky na jazykové znalosti absolventů středních odborných škol, a tím rostoucí potřebu na další zkušenosti učitelů a žáků s cizojazyčným prostředím, na využívání moderních výukových multimediálních materiálů s online podporou a v neposlední řadě na vzdělávání a jazykovou přípravu učitelů. Komunikativní přístup ve výuce odborné angličtiny pro strojaře přináší žákům propojení jazykových znalostí se schopností cizí jazyk používat. V obsahově a jazykově integrované výuce (CLIL) slouží odborná angličtina při zprostředkování obsahu odborného předmětu, např. strojírenská technologie, stroje a zařízení, kontrola a měření.

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli:

Znalost a schopnost prakticky používat odbornou terminologii vyučovaných předmětů v angličtině přináší prospěch učitelům, žákům, zaměstnancům partnerského podniku Tatra Truck a.s, ale i dalším potenciálním partnerům školy a zvyšuje možnosti absolventů školy při jejich pracovním uplatnění.


Projekt YES, I DO v médiích:

Polar, moravskoslezská regionálnít televiez (14. 5. 2019) https://polar.cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/cely-ms-kraj/11000016069/studuj-u-nas-projekt-yes-i-do-zlepsuje-odbornou-anglictinu-zaku

TV studio, kabelová televize Kopřivnice  https://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/


Foto: Pixabay, fotobanka zdarma