Edusíť – P-KAP propojuje školy s odborníky ve vzdělávání

Projekt P-KAP stojí u zrodu metodických sítí odborníků na témata krajského akčního plánování jako jednotného, přehledně členěného katalogu registrovaných odborníků – lidí potřebné kvalifikace a zkušeností v požadovaném regionu.

Edusíť se postupně rozrůstá

Spouštíme moderní nástroj, online metodické sítě odborníků ve všech 14 krajích republiky pokrývající všechny tematické obsahové oblasti akčního plánování (oblasti intervence) i oblast řízení a plánování. Tito odborníci Edusítě se zaměřují  především na středoškolské a vyšší odborné vzdělávání a na regionální vzdělávací politiku. Registrované odborníky je možné jednoduše, okamžitě kontaktovat prostřednictvím odkazu na konkrétní profil na profesní síti LinkedIn (LIn).

V květnu se uskutečnila po krajích první online setkání zájemců o členství v metodické síti s vedením projektu a odbornými garanty v krajích. 122 oslovených se stalo registrovanými odborníky v Katalogu Edusítě.

V červnu a červenci proběhnou další setkání, tentokrát zaměřená na dění a další směřování  jednotlivých tematických oblastí, v rámci LIn oborových skupin. Online setkání povedou garanti těchto tematických oblastí (oblastí intervence). Můžete být u toho!

Edusíť - setkání metodické skupiny Datum (odkaz na registraci) Čas Správce  skupiny
Inkluze  15.06.2021 13.00-14.30 Jan Malbohan, Michaela Foglová,Martin Pobořil
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti   17.06.2021 13.00-14.30 Kateřina Lichtenberková, Martina Hausdorfová
Digitální kompetence   22. 06. 2021 13.00-14.30 Marie Vaněčková
Rozvoj výuky cizích jazyků   24.06.2021 14.00-15.00 Jitka Kunčarová, Lýdie Valešová
Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli    28.06.2021 13.00-14.30 Jitka Pohanková, Martina Kaňáková
Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání    29.06.2021 13.00-14.30 Martina Hausdorfová, Petr Pokorný
Čtenářská gramotnost a Matematická gramotnost    13.07.2021 13.00-14.30 Veronika FiedlerováKvěta Popjuková
 Celoživotní učení a Polytechnické vzdělávání    27.07.2021 13.00-14.30 Petr PaníčekTomáš Cimbálník
Řízení a plánování 1. polovina září 2021   Irena Fričová, Antonie Ondrouchová, Elena Pešková

Zajímá vás téma, ale ještě nemáte profil na LinkedIn? Můžete oslovit správce skupin - pracovníky projektu P-KAP e-mailem. Formát adresy: jmeno.prijmeni@npi_cz

Máte zájem o některé z témat? Připojte se!

Zajímá vás, co nového se děje v jednotlivých tematických oblastech akčního plánování – akce, vzdělávání, inspirativní zkušenosti tuzemské i zahraniční? Kam oblast směřuje a jakými tématy či problémy žije? Chcete se zapojit do diskuse s dalšími zájemci o „své“ oborové téma? Nebo se chcete také stát registrovaným odborníkem, který může nabídnout své know-how?

Zapojte se do některé z LIn skupin – stačí mít vlastní LIn profil a kontaktovat správce příslušné oborové skupiny – pracovníka projektu P-KAP. Podrobnosti k Edusíti ZDE.

Nevíte, jak si založit profil na LinkedInu? Kontaktuje garanty přísušných tematických skupin (garanty intervencí projektu P-KAP