Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti rozvoje výuky cizích jazyků i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Financování programů zahraniční mobility

Zejména v rámci zahraniční mobility, která je nezávislá na projektové podpoře, mohou školy narážet na problém se zajištěním prostředků financování mobility žáků. Další pomoc a zejména finanční prostředky na zajištění mobility by dle dotazníkového šetření projektu P-KAP ze závěru roku 2018 ocenily dvě třetiny dotazovaných škol.

 

Kde najít pomoc při organizaci školních projektů zahraniční mobility?

Nízká motivovanost středoškolských učitelů organizovat školní programy zahraničních mobilit může být také spojena s poměrně vysokou pravděpodobnost neúspěchu při podání projektové žádosti. Tento fakt způsobuje problémy téměř třetině dotázaných škol, ukázalo dotazníkové šetření projektu P-KAP v roce 2018.

 

Čím zvýšit motivaci učitelů organizovat zahraniční mobilitu?

Nízkou motivovanost účastnit se programů zahraniční mobility vykazují nejen žáci (školy v dotazníkovém šetření P-KAP referují o 48 % žáků), ale i učitelé. Téměř třetina dotázaných vyučujících není dostatečně motivována pracovat nad rámec výuky, což je pro zajištění mobility naprosto zásadní, ať už se jedná o sestavení a podání projektové žádosti, či o hledání partnerů mobility a komunikaci s nimi.

 

Téměř polovina středoškoláků nestojí o školní výjezd do zahraničí

Ze závěrů druhého dotazníkového šetření realizovaného v projektu P-KAP jasně vyplývá, že více než 60 % středních škol se pravidelně věnuje zahraniční mobilitě žáků. Přestože je mobilita poměrně běžným prvkem ve výuce škol, stále převládá mnoho překážek, se kterými se musí školy, zejména v začátcích, vyrovnat. Za jednu z nejčastějších překážek (uvádí 48 % škol vyjíždějících škol) je v dotazníkovém šetření překvapivě označována nízká motivovanost žáků účastnit se zahraničních výjezdů.