Dotazníkové šetření v souvislostech

V letech 2015/16 a 2018 proběhlo v rámci projektu P-KAP plošné dotazníkové šetření potřeb škol. Podívejte se na některé výsledky v oblasti Rozvoje škol jako center celoživotního učení i na doporučení a úspěšné příklady z praxe, jak překonávat překážky, na které školy narážejí. Případně proč a jak rozvíjet aktivity, jimž se školy zatím příliš nevěnují.

Jak řešit administrativní náročnost rekvalifikačního vzdělávání a zkoušek?

Z II. vlny dotazníkového šetření projektu P-KAP vyplynulo, že mezi nejméně realizované aktivity v rámci CŽU patří rekvalifikace (pokles o 6 p.b.). S nimi souvisí samotná příprava a realizace na zkoušky (pokles o 2 p.b.), což je s problematikou a administrativní náročností podle NSK a zákona 179/2006 Sb. (31 %). Jako časté překážky byly identifikovány nedostačující spolupráce s ÚP (13 %) a obtíže spojené se samotnou přípravou na zkoušky podle zákona (19 %). To také souvisí i s malým zájmem pedagogů o výuku v programech DV (34 %).