Chystá se dotazníkové šetření II. o potřebách škol

Krajské akční plánování postupně vstupuje do další fáze, která bude souviset s novým obdobím čerpání prostředků z ESF. Jedním z podstatných východisek plánování  jsou aktuální data o potřebách středních a vyšších odborných škol. Aby se školy mohly s předstihem připravit, mají už od poloviny června ve svých profilech v Informačním systému KAP (iskap.cz) nahrány texty dotazníkové šetření. Samotný sběr dat prostřednictvím elektronického dotazníku proběhne v říjnu a listopadu 2018. Individuální data z jednotlivých škol budou k dispozici vždy jen škole, která dotazník vyplnila, a nebudou dána k dispozici třetím osobám.

  • Vyplněný dotazník bude školám sloužit jako důležitý vstup pro přípravu či revizi školních akčních plánů či plánů aktivit.
  • Vyplněný dotazník a z něj plynoucí vyhodnocení stavu stěžejních oblastí akčního plánování je pro školu povinnou podmínkou pro žádost o zapojení do plánované výzvy OP VVV (šablony II) a základem pro vyhodnocení projektové činnosti škol realizované v rámci již vyhlášené výzvy  (šablony I).
  • Data ze škol v agregované podobě slouží jako významný podklad pro revizi a evaluaci jednotlivých krajských akčních plánů pro následující období.

Analytický tým P-KAP v Národním ústavu pro vzdělávání bude v souvislosti s připravovaným šetřením školám neustále k dispozici. Projektový tým P-KAP zároveň školám připraví instruktážní video, jak v online dotazovacím prostředí dotazník vyplňovat.