Odborné praxe – kvalitně, dlouhodobě a klidně i v zahraničí

Odborné praxe v oborech kategorie M obecně trpí tím, že připomínají spíš delší exkurzi než reálnou ochutnávku budoucí profese a praktické ověření školou poskytnutého vzdělání. Zkušenosti ze škol ukazují, že ke kvalitě praxí přispívá navýšení jejich celkové délky, plánování a konkretizace obsahu praxí, zajištění zpětné vazby z proběhlé praxe – s uvedenými prvky stoupá přidaná hodnota praxe pro firmu i pro žáka. Důležitým prvkem kvality je také participace žáka na celém procesu zajištění praxe a s tím související motivace žáka.

Zahraniční praxe v oborech s výučním listem

Projekty krátkodobé, ale i dlouhodobé zahraniční mobility nejsou jen doménou oborů s maturitní zkouškou. Řadě škol, které nabízejí obory s výučním listem, se daří naplnit evropské snahy o to, aby žáci v počátečním odborném vzdělávání mohli realizovat část své přípravy v zahraničí, někdy i formou dlouhodobějšího výjezdu. Žákům se tím otevírají nové obzory, dostávají možnost zažít svůj úspěch a nadchnout se pro obor.

 

Zahraniční stáže gastrooborů SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

V rámci Student internship in Hungary and Spain škola vyslala ve školním roce 2018/19 na 3týdenní stáž do Budapešti 10 žáků oboru pekař cukrář, do Španělska, vycestovalo 10 žáků oboru kuchař a číšník. Získali praktické zkušenosti ve vybraných restauracích a tradičních pekárnách.

 

Životopis žáka je zlatý důl

„Zaměstnavatelé jen s obtížemi rozumí jazyku našich vzdělávacích plánů, proto od 1. ročníku učíme žáky mluvit o svých dovednostech jazykem trhu práce a uvažovat o tom, jakou hodnotu mají dovednosti, které ve škole získávají,“ říká ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické Ječná v Praze, Ondřej Mandík.

 

Dlouhá a atraktivní praxe: v tuzemsku i v zahraničí

Odbornou praxi ve vysoké kvalitě a navíc v delším rozsahu, při které žák pokud možno nic nezamešká z hlediska přípravy ke společné maturitní zkoušce, je přáním většiny ředitelů středních odborných škol. V Soukromé hotelové škole Bukaschool s.r.o. v Mostě se to daří již dvacet let.

 

SOŠ pro administrativu EU a její dlouhodobé praxe

Právě dlouhodobé praxe považuje škola za efektivní, a to jak ve vztahu k žákovi, tak k zaměstnavatelům, kteří při delší odborné praxi sami stojí o to, aby se mohli podílet na přípravě obsahu.