Divadlo žije i ve školách

Dozněly tóny poslední písně a potlesk, který provázel celé představení, ještě zesílil. Velkým úspěchem končí Shrek, v pořadí již sedmé anglické divadelní představení žáků třetích ročníků gymnázia ve Žďáře nad Sázavou. Na své si přišli nejen divadelní nadšenci, ale především všichni, kdo ocení inovaci, nadsázku, žákovský humor, ale i propojení klasického divadla se světem multimédií – a v neposlední řadě samozřejmě anglický jazyk.

Gymnázium Žďár nad Sázavou sice navazuje na svou 65 let dlouhou vzdělávací tradici, ale zároveň ve své současnosti přináší nové lidi, nové podmínky a nové metody práce. Hlavní důraz klade učitelský sbor na kvalitní a zodpovědnou přípravu studentů ke studiu na všechny typy vysokých škol, na rozvoj komunikace a dobrých vzájemných vztahů mezi učiteli a žáky. Kromě kvalitního vzdělání škola žákům nabízí i širokou škálu aktivit, projektů a mezinárodních akcí, v rámci kterých se mohou dále rozvíjet a realizovat.

Grand finale.jpg

Anglicky hrané divadlo se stalo již místní tradicí a jeho úspěch značně přesáhl brány školy. Před Vánoci 2018 žáci sehráli celkem 9 představení hry Shrek, a to nejen pro své spolužáky a rodinné příslušníky, ale i pro základní školy a širokou veřejnost vůbec. Tento divadelní fenomén přitom vznikal zcela nenápadně. Na úplném počátku stál zájem vyučující anglického jazyka, Mgr. Michaely Kondýskové, pořádat kurzy zážitkové pedagogiky. Ve třech projektových dnech tak měli žáci možnost vyzkoušet skotské hry, ochutnat anglickou kuchyni atd. Jedním z prvních divadelních počinů, který žáci připravili a nazkoušeli, byly krátké úryvky z My Fair Lady. Následoval Sherlock Holmes a The Simpsons. Na otázku, jak z těchto malých žákovských vystoupení vznikla skutečná divadelní tradice, odpovídá Mgr. Kondýsková jednoznačně: „Vždy jsou zásadní dvě věci – aby si celou akci užili hlavně sami tvůrci divadla a aby měli motivaci být skvělí, všechny překvapit a možná se i v rámci školy trochu proslavit. Pokud se tyto věci sejdou, je to základ úspěchu nejen toho daného představení, ale zároveň záruka, že další ročníky budou chtít být alespoň stejně dobří.“ Po letech povedených, ale menších akcí se našla třída, která stála více než o zážitkový kurz o skutečné divadlo, nezalekli se ani delších anglických textů a velké výpravy, a ze své vlastní iniciativy připravili a sehráli, na škole dnes již legendární, představení Harry Potter. Úspěch byl tak velký, že i ostatní žáci zatoužili postavit se na prkna, která znamenají svět, a vychutnat si své vlastní minuty slávy. A nejen to, každá další třída připravuje své představení s jasnou motivací fenomén Harry Potter překonat (pokoušeli se o to Alice in Gymzrland, The Addams Family a naposledy Shrek). Co víc si může vyučující přát?

Kulisy a spokojen

Příprava a realizace představení

Podívejme se teď, jak příprava takového představení vypadá. Hra Shrek trvá přibližně hodinu, a při sledování jejího záznamu (Shrek na Gymzr) si uvědomíte, jaké obrovské množství práce žáci odvedli –ručně malované kulisy, živá kapela, pěvecké a taneční výstupy a velké množství promítaných videí, která tvůrcům umožnila bez zdlouhavého střídání kulis vyprávět mnohem komplexnější příběh. Samotná příprava probíhá pouhé čtyři dny na konci školního roku, po ní následuje představení pro žáky školy a následující školní rok před Vánoci mají žáci přibližně 2-3 dny na „oprášení“ hry, kterou má pak možnost shlédnout veřejnost. Divadlu se zpravidla věnují žáci druhých, respektive třetích ročníků, a po testování v rámci jedné třídy se angličtináři rozhodli nechat divadlo výhradně v rukou těch, kteří o ně mají zájem, takže aktuálně jde o divadelní nadšence z různých tříd. Tato varianta je sice obtížnější v rámci organizace (absence ve výuce atd.), ale motivace žáků za to rozhodně stojí. Pro představení je totiž třeba zajistit nejen herce, režiséra a autory, ale nelze zapomenout ani na techniky, kostymérky a maskérky, kameramany, výtvarníky a kulisáky...  Celkem se v případě Shreka nakonec jednalo přibližně o padesát žáků.

Z hlediska práce s textem a jazykem je třeba především napsat scénář (ten ke „ Shrekovi“ měl 17 stran). Při přípravě scénáře je naprosto klíčové text buď jako jednoduchý psát, nebo originální texty velice zjednodušit. V textu mohou zůstat složitější slova nebo věty pouze v případě, že děj každý zná nebo je situace tak jednoznačná, že každý musí rozumět.  A zde se opět vyplácí nechat iniciativu na žácích. Žáci tak ve scénáři použijí jazykové prostředky, které jsou jim blízké, což přispívá k snazšímu zapamatování a zároveň většímu sebevědomí při samotném hraní. Opět nemůžeme zapomínat na motivaci v podobě úspěchu, který podle paní učitelky Kondýskové musí vždy patřit žákům. „Jsou to žáci, a ne učitel, kteří vždy vymyslí ten nejlepší vtip a jimž patří veškerý potlesk“. Učitel jazyka tak hraje pouze roli konzultanta a zároveň prvního diváka, který svou zpětnou vazbou může žáky navést na použití vhodnějších či srozumitelnějších jazykových prostředků, pomůže se správnou výslovností a především podpoří své žáky ve chvílích, kdy se zdá, že dál už to nepůjde. Ostatně v této roli fungují i ostatní učitelé angličtiny či informačních technologií, kteří nechávají žáky pracovat samostatně, ale jsou připraveni jim kdykoli podat pomocnou ruku v rámci i nad rámec výuky.

Přínos pro žáky i školu

Na úrovni žáků jsou přínosy jasné. Žáci pracují s cizojazyčnými zdroji při přípravě scénáře, aktivně používají cizí jazyk a především jeho aktivní, interaktivní a mediační složky. Zároveň více než kdy jindy mají žáci možnost pracovat se správnou výslovností a hlavně intonací. Plně si pak mohou uvědomit jejich důležitost pro bezproblémový přenos myšlenek a informací. Navíc se o představení mluví, a to nejen mezi lidmi, ale i v rámci výuky a anglicky. Probíhají nutné reflexe a hodnocení jednotlivých představení, píší se recenze a v rámci mezipředmětové spolupráce i články na web v češtině.

Na úrovni školy se tento typ aktivity stává mocným nástrojem PR. „Často se stává, že si žáci zvolí ke studiu právě naši školu, protože vědí, že budou mít možnost být součástí těchto představení“, říká Michaela Kondýsková. Návratnost podpory, kterou věnovalo vedení školy učitelům a žákům, je tedy velmi vysoká. A možná v budoucnu přitáhne i pozornost sponzorů, kteří by mohli zajistit výstavbu adekvátních prostor pro představení takového produkčního rozměru a lokálního/regionálního významu.

Svatba.JPG

Shrek and Donkey.JPG

Jak na to? Nebojte se!

-          Nebojte se přenechat veškerou iniciativu žákům. Žáci mají pro svou věc žít a dýchat, jedině tak má představení šanci spatřit světlo světa a stát se úspěšným. To souvisí i s výběrem tématu hry, který by měl být čistě na žácích. Na Gymnáziu Žďár nad Sázavou  žáci sami náměty navrhují  a potom o vítězi v několika kolech hlasují. Hlavní je, aby si žáci zvolili téma, které je bude bavit.

-          Nebojte se nechat žáky sehrát delší kus. Motivace je mocná čarodějka, a když se chce, tak to jde, a i žáci, od kterých byste to nečekali, Vás dokáží překvapit.

-          Nebojte se dát i velké role žákům, kteří nejsou v angličtině zrovna nejlepší. Nejdůležitější není úroveň jazyka, ale schopnost hrát, navíc je úspěch skvělou motivací pro další studium.

-          Nebojte se stát v pozadí. Žáci dokáží velké věci, a zvlášť pokud mají za sebou tým, který je jistí. Učitel nemusí být ten aktivní, který vše rozhodne a zařídí, ale pokud je potřeba, musí být ochoten pomoci a podpořit.

-          Nebojte se jít do toho se svými žáky. Pokud vás žáci požádají o účast na představení, podpořte je tím, že se ujmete nějaké malé role, která nezastíní výkony žáků, ale jednoznačně prokáže vaši důvěru v kvalitu představení. 

-          Nebojte se, že nebudete mít dostatek financí, akce není finančně příliš náročná. Žáci zvládnou připravit většinu kulis z levných materiálů, např. z lepenky, rodiny často pomohou zapůjčením rekvizit, nebo dokonce jejich výrobou, protože většina rodičů podpoří iniciativu svého dítěte. Ne všechno je potřeba kupovat či vyrábět pro každé představení, větší položky, jako třeba opona, se pořídí na mnoho let dopředu. Část financí samozřejmě rádo poskytne i vedení školy (klub rodičů, výtěžek maturitního plesu). Investice do propagace školy se totiž mnohonásobně vrátí.

-          Nebojte se, že to nepůjde. Možná se velký úspěch nedostaví ihned, ale pokud vytrváte, můžete se malými krůčky dostat daleko.

-          Nebojte se pozvat na představení zástupce místního tisku. Úspěch vašich žáků je pro vaši školu tou nejlepší reklamou.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Ukotvení v ŠAP

Priorita:  

a)       Posílení aktivních jazykových dovedností

Obecný cíl:

a)       zlepšit aktivní jazykové dovednosti s důrazem na interakci a mediaci

b)      pracovat s cizojazyčnými materiály

c)       zapojit multimediální výrazové prostředky/digitální technologie do cizojazyčné komunikace

Průniky s dalšími oblastmi intervence

-       Podnikavost – žáci sami připravují celé představení (scénář, kostýmy, kulisy, hudba, digitální obsah, obsazení) včetně organizačního a logistického zajištění.

-       Polytechnické vzdělávání – žáci vytváří kulisy a kostýmy.

-       Digitální kompetence – žáci vytváří multimediální obsah, který je součástí představení (videa, profily na sociálních sítích atd.)


Další inspiraci pro zařazení cizojazyčného divadlo nabízí Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové, kde je francouzské divadlo nepovinným předmětem s 2hodinovou týdenní dotací.


Foto: Archiv Gymnázia Žďár nad Sázavou