DELTA a Czech StudNET Awards

DELTA – Střední škola informatiky a ekonomie Pardubice uspořádala v roce 2016 druhý ročník soutěže Czech StudNET Awards, zaměřené na řešení praktických projektů z oblasti informatiky.

Prvotní impuls pro pořádání úvodního ročníku Czech StudNET Awards poskytl řediteli školy DELTA, Ing. Jiřímu Formánkovi,  projekt Pospolu, zaměřený na spolupráci škol a firem s akcentem na odborné vzdělávání. V rámci výstupů projektu škola vytvořila metodický materiál Jak uspořádat celorepublikovou soutěž středoškolských odborných projektů. Následující text shrnuje některé postřehy týkající se organizace druhého ročníku soutěže.

Fotolia_2114616_Subscription_XL.jpg

Škola o uspořádání soutěže přemýšlela již dříve. Cítila, že realizací by významně podpořila vztahy s veřejností. V úvodním ročníku přispěl na náklady soutěže projekt Pospolu, před přípravou druhého ročníku již chyběla finanční podpora, projektu, nicméně škola mohla stavět na vybudovaných zkušenostech a kontaktech. Prostory poskytla Univerzita Pardubice, jejíž akademičtí pracovníci se zároveň stali porotci společně s experty z praxe. Spolupracující firmy poskytly kromě porotců též peněžité odměny pro vítěze.

Přidanou hodnotu soutěže Czech StudNET Awards 2016 vidí škola především v navázání plodné spolupráce s firmami Microsoft, IBM a Foxconn a na akademické úrovni s Univerzitou Pardubice. Dále soutěž přinesla škole i  zajímavé srovnání úrovně prací žáků školy a žáků z ostatních soutěžících škol. V neposlední řadě byl předpoklad, že soutěž zlepší propagaci školy v médiích a zviditelní ji u místních politiků.

Je nasnadě, že příklady táhnou – počin střední školy DELTA inspiroval další místní školu k přípravám obdobné soutěže. Pan ředitel Formánek má náskok, tak své know-how nemusí tajit a s jistým nadhledem uvádí základní ingredience pro realizaci jakýchkoli soutěží: mít alespoň základní vizi a nadšený tým sestávající z alespoň jednoho pedagoga a neméně zapálených žáků. Vlastní finanční prostředky nejsou primárně zapotřebí, poskytnou je ochotní sponzoři. Do přípravy soutěže lze určitě zapojit žáky dané školy a rozvíjet tak jejich podnikavost a kreativitu. Využít lze také spolupráce s jinými odbornými školami, které dokáží v rámci své odbornosti zajistit občerstvení nebo nezbytnou propagaci akce - grafiku, logo a natočit o soutěži zajímavý spot či napsat článek.

Foto: fotobanka NÚV