Definice matematické gramotnosti dle PISA

Za základní definici MG je považováno vymezení v mezinárodním výzkumu PISA (Mezinárodní šetření PISA 2015: Národní zpráva ČŠI, str. 24.) 

V současné době v ČR je preferováno vymezení MG, které využívá při návštěvách škol Česká školní inspekce (viz ČŠI: Tematická zpráva Rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti na základních a středních školách ve školním roce 2015/2016, Praha, listopad 2016)