Mgr. Antonie Ondrouchová, DiS.

_8498892692.jpg obsahová manažerka    

Jsem absolventkou Univerzity Karlovy (Pedagogická fakulta, obor Management vzdělávání), Univerzity Palackého v Olomouci (Filozofická fakulta, obor Andragogika v profilaci na personální management) a Vyšší odborné školy národohospodářské v Boskovicích (obor Podnikání a management). Stěžejní část mé pracovní praxe se odehrála na MŠMT, kde jsem se mj. podílela na vzniku Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Věnovala jsem se rovněž problematice související s Národním programem reforem, Evropským rámcem kvalifikací a politikou stárnutí ČR. Koordinovala jsem projekty na rozšiřování výstupů evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě.