Bc. Antonie Ondrouchová, DiS.

_8498892692.jpg obsahová manažerka    

Jsem absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, vystudovala jsem obor andragogika v profilaci na personální management. Stěžejní část mé pracovní praxe se odehrála na MŠMT, kde jsem se mj. podílela na vzniku Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Věnovala jsem se rovněž problematice související s Národním programem reforem, Evropským rámcem kvalifikací a politikou stárnutí ČR. Koordinovala jsem projekty na rozšiřování výstupů evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě.