Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Pohovory o četbě, debatní kluby, projektové týdny, otevřené hodiny - inspirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky

Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě