Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Systematická péče o nadané žáky, insprirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky

Jak odhalovat a rozvíjet nadané žáky

O mimořádně nadané žáky se toto církevní gymnázium systematicky zajímá již několik let. Vždy dokázalo tyto žáky vyhledat a umožnit jim rozvinout jejich schopnosti.

 

Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě

Insprirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky (pohovory o četbě, debatní kluby, projektové týdny, otevřené hodiny