Aktivity kraje

Inkluze - Kurz pro učitele a asistenty pedagoga

 

PolyGram

Projekt PolyGram je součástí implementace prvního Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji. Cílí na podporu polytechnického vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti.