Akademie řemesel Praha

Akademie řemesel Praha – Střední škola technická podporuje zájem žáků základních škol o technické a řemeslné vzdělávání. Realizuje motivační aktivity, aby upozornila mladou generaci na potřebu obnovy tradičních řemesel chybějících na trhu práce.

Angličtina pro praxi

Inovativní metody, vlastní pomůcky, mezipředmětová spolupráce jako východiska pro výuku

 

Všechno, co potřebujete vědět o akumulátorech anglicky

"Konstrukce" akumulátoru v hodině angličtiny krok za krokem

 

Zelenou dalšímu profesnímu vzdělávání

Akademie řemesel Praha, Střední škola technická využívá své silné stránky také v oblasti celoživotního učení. Díky kvalitně vybaveným dílnám se věnuje především oblasti dalšího profesního vzdělávání. Nabízí 19 profesních oborů

 

Dotkni se řemesel

Společenské stigma provázející profese spojené s manuální prací je v hlavním městě stále natolik silné, že mnozí kantoři v základních školách o zástupce „učňáků“ na třídních schůzkách ani příliš nestojí. Takže to v Akademii řemesel-Sšt zkoušejí jinak...

 

Podívej, co umí montér suchých staveb!

Představujeme vám další aktivitu Akademie řemesel Praha – Střední školy technické na podporu propagace řemeslných a technických oborů ve společnosti.

 

Podívej, co umí tesař

Jednou z akcí na zvýšení zájmu o řemesla je i projekt „Podívej, co umí tesař!“, jehož cílem je propagovat tesařské řemeslo mezi žáky základní škol.