Absolventi spojují školu s praxí

Obrovským přínosem pro každou školu je udržování kontaktů a pěstování další návazné spolupráce se svými absolventy. Přínos je ve zpětné vazbě, kterou mohou škole poskytnout k obsahu vzdělání, v přenosu jejich poznatků do prostředí školy. Obohacením může být i jejich zapojení do vzdělávacího procesu či chodu školy. 

Absolventi SSPŠ Praha pomáhají s modernizací odborného vzdělávání

Smíchovská střední průmyslové škola v Praze je po 115 letech existence druhou nejstarší průmyslovkou v Praze. Na rozvoji školy a modernizaci výuky jednotlivých předmětů se tu významně podílejí i její úspěšní absolventi, s nimiž škola aktivně udržuje kontakty.