Jak na rozvoj podnikavosti ve škole – webinář 6. března

Co znamená výchova k podnikavosti a jak u žáků rozvíjet „podnikavé kompetence“? Webinář na toto téma nabídne portál RVP  dne 6. 3. v 17 hodin. Setkáte se v něm s garantkou...
 

Matematická gramotnost: zajímavý tip pro vzdělávání učitelů

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky nabízejí úlohy i s rozborem, které jsou uvolněné z mezinárodního šetření PISA pro 15leté žáky k bezplatnému...
 

Odborný panel P- KAP: Inspirace pro stáže a praxe žáků i pedagogů

Jak formulovat zadání (nejen) pro zahraniční odborné stáže či praxe žáků nebo pedagogů? A jak přínosy a dopady těchto studijních či pracovních pobytů hodnotit? Školy zapojené do programů mobilit...
 

 Všechny zprávy

100 %

Kraje

55 %

Školy

34 %

Projekt

Metodická podpora

Podpora ŠAP/PA

Stáhněte si materiály metodické podpory   Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:   Základní informace o ŠAP:
 

Podpora KAP

Materiály metodické podpory: Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP:  Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických...
 

Oblasti intervencí

Oblasti intervencí jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na...
 
 

    

iko3-tweet.png    

iko5-youtub.png    

 vp.jpg                OG.jpg                GI.jpg