Šablony pro SŠ: seznam kurzů DVPP k podnikavosti

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  zaměřené na oblast podnikavosti, na které lze využít šablony pro SŠ, najdete v aktualizované tabulce. ...
 

Soutěže k rozvoji podnikavosti: tipy nejen pro váš ŠAP

Chcete se účastnit soutěže, která rozvíjí podnikavost vašich žáků?  Nabízíme Vám přehled soutěží, které se  v ČR  konají. Kromě obsahového zaměření, formy, stupně vzdělání, pro...
 

Nově: Metodika pro nepovinné tematické oblasti

Jak plánovat rozvoj gramotností, výuky jazyků či ICT kompetencí? Pojetí těchto oblastí z hlediska tvorby školních akčních plánů včetně několika konkrétních příkladů nabízí příloha č. 6...
 

 Všechny zprávy

100 %

Kraje

55 %

Školy

30 %

Projekt

Metodická podpora

Podpora ŠAP/PA

Stáhněte si materiály metodické podpory   Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:   Základní informace o ŠAP:
 

Podpora KAP

Materiály metodické podpory: Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP:  Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických...
 

Oblasti intervencí

Oblasti intervencí jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na...
 
 

    

iko3-tweet.png    

iko5-youtub.png    

 vp.jpg                OG.jpg                GI.jpg