7 krajů už má svůj KAP

1. února se počet krajů se schváleným  krajským akčním plánem rozvoje vzdělávní rozrostl o další tři. K Jihomoravskému, Libereckému, Pardubickému a Plzeňskému kraji tak přibyly kraje...
 

Zájem škol o akční plánování vzrůstá

Odborní garanti v krajích osobně navštívili během ledna 53 z nich, aby jim představili jeho výhody, vysvětlili, jak se sestavuje školní akční plán a nabídli metodickou podporu.
 

Think tank: prostor pro dobré nápady

Think tanks, platformy pro setkávání odborníků, jsme  vytvořili ve všech povinných tematických oblastech akčního plánování (v oblastech intervencí). A postupně začínáme naše "myšlenkové...
 

 Všechny zprávy

50 %

Kraje

36 %

Školy

15 %

Projekt

Metodická podpora

Podpora ŠAP/PA

Materiály metodické podpory
 

Podpora KAP

Materiály metodické podpory:  
 

Oblasti intervencí

Oblasti intervencí jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na...
 
 

    

iko3-tweet.png    

iko5-youtub.png    

 vp.jpg                OG.jpg                GI.jpg