Pojetí nepovinných oblastí intervence

Rádi bychom Vás upozornili, že jsme zveřejnili pojetí nepovinných oblastí pro potřeby RT KAP. Stáhnout si je můžete pod následujícími odkazy: Pojetí tématické oblasti Rozvoj výuky cizích...
 

Inspirace z Odborného panelu P-KAP

24. dubna 2018 se v Evropském domě uskutečnil další Odborný panel projektu P-KAP ve spolupráci s evropskými iniciativami Europass a EQF. Zaměřil se na vztah akčního plánování k dalšímu...
 

Jak naplnit Šablony I a vzdělávat své učitele? Katalog akreditovaných seminářů NIDV

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) využitelné v tematických oblastech krajského akčního plánování nabízí mimo jiné Národní institut pro další vzdělávání. V jeho aktuálním katalogu...
 

 Všechny zprávy

100 %

Kraje

58 %

Školy

42 %

Projekt

Metodická podpora

Podpora ŠAP/PA

Stáhněte si materiály metodické podpory   Proč a jak tvořit školní akční plány a plány aktivit:   Základní informace o ŠAP:
 

Podpora KAP

Materiály metodické podpory: Pojetí tematických oblastí krajského akčního plánování pro realizační týmy KAP:  Projekt P-KAP přináší základní poznatky o základních tematických...
 

Oblasti intervencí

Oblasti intervencí jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na...
 
 

    

iko3-tweet.png    

iko5-youtub.png    

 vp.jpg                OG.jpg                GI.jpg