Webináře k tématům akčního plánování květen-červen 2020 - program, záznam

Série webinářů projektu P-KAP na aktuální témata ve všech oblastech krajského akčního plánování, které se uskutečnily v květnu a červnu 2020, vzbudily velký zájem mezi zástupci krajů, škol i...
 

Vzniká program na rozvoj digitálních kompetencí učitelů SŠ

Program DVPP k rozvoji digitálních kompetencí specifiky zaměřený pro učitele společenskovědních předmětů SOŠ připravuje Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického...
 

Zveme vás na webinář o podpoře podnikavosti středoškoláků

Vážená paní / Vážený pane, rádi bychom Vás pozvali na webinář na téma Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání (minipodniky, projekty, soutěže) určený k výměně zkušeností mezi...
 

 Všechny zprávy

100 %

Kraje

84 %

Školy

67 %

Projekt

Metodická podpora

Podpora ŠAP/PA

Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP I, r. 2016–2018 Stáhněte si materiály metodické podpory pro období KAP II, r. 2019–2022 Společný úvod, SWOT analýza, manažerské...
 

Podpora KAP

Materiály metodické podpory v období KAP I Materiály metodické podpory v období KAP II Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování...
 

Oblasti intervence

Oblasti intervence jako klíčová témata krajského akčního plánování přispívají ke sladění celostátní strategiie vzdělávání se specifiky regionu a s plány jednotlivých škol. Jsou rozděleny na...
 
 

    

iko3-tweet.png    

iko5-youtub.png    

 vp.jpg                OG.jpg                GI.jpg