Zveřejnění jednotných zadání je plánováno na březen

Jednotná zadání pro závěrečné zkoušky, které se budou na školách konat v červnu 2015, budou zveřejněna na webovém portálu v těchto termínech:

- v průběhu března (pro praktické a ústní zkoušky),

- v průběhu dubna (pro písemné zkoušky).

Jednotná zadání tak budou k dispozici školám pro vlastní přípravu závěrečných zkoušek. Školy si mohou přímo v informačním systému vybrat ta témata, která odpovídají jejich zaměření a chtějí je tedy u zkoušek využít. Systém jim pak vygeneruje zadání podle jejich potřeb.