Začínají závěrečné zkoušky na učilištích

30. května 2014: Od začátku června probíhají na školách závěrečné zkoušky v učebních oborech. Na většině škol jsou zkoušky připraveny podle jednotného zadání.

Školy se mohly dobrovolně rozhodnout, zda je připraví podle vlastních představ, nebo podle jednotného zadání, vytvořeného v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2. Pro jednotné závěrečné zkoušky se rozhodlo 439 škol s učebními obory, což představuje 87,1 procent, skládat je bude v průběhu června celkem 27 064 žáků.


tisková zpráva tisková zpráva (102,50 KB)


V tomto školním roce je to naposled, co se školy mohly k jednotným zkouškám přidat dobrovolně, v příštích letech už by to mělo být povinné. „Jednotné závěrečné zkoušky pro žáky učebních oborů se zavádějí, aby byla záruka, že všichni absolventi s výučním listem dosáhli určité stanovené úrovně a ovládají své řemeslo. Díky tomu k nim mohou mít zaměstnavatelé větší důvěru,“ říká náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Na tvorbě jednotných zadání se proto podílejí zaměstnavatelé nominovaní Hospodářskou komorou ČR, kteří posuzují, zda zadání odpovídá praxi.

Jaké změny přinášejí nové závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky se i nadále skládají ze zkoušky praktické, ústní a písemné. „Praktická zkouška je oproti dřívějšku víc zaměřena na konkrétní úkoly, které odpovídají skutečné praxi. Také v písemné zkoušce žák dostává ke zpracování ucelená témata, nejde tedy o zjištění encyklopedických znalostí, ale o logické zvládnutí oboru. Test je zařazen jen v necelé polovině oborů. Ústní zkouška nově obsahuje i otázky ze světa práce, díky nimž se dá zjistit, jestli je žák připraven pro vstup na trh práce, což je pro jeho uplatnění velmi důležité,“ upřesňuje Dana Kočková z Národního ústavu pro vzdělávání, která je hlavní manažerkou projektu. V některých oborech vzdělání žáci také už v průběhu 2. pololetí 3. ročníku připravují samostatné odborné práce, v nichž navrhují originální řešení zadaného tématu, a to pak obhajují u závěrečných zkoušek.

Budete-li chtít navštívit některou školu, rádi Vám pomůžeme s výběrem. Upozorňujeme, že praktické a písemné zkoušky se obvykle konají v 1. třetině června, pak následují zkoušky ústní. Proto neváhejte příliš dlouho, chcete-li navštívit některou školu v době praktických zkoušek.

Další informace na www.nzz2.cz

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuv_cz, tel.: 274 022 411, mobil: 724 652 205
  • RNDr. Libor Berný, zástupce hlavní manažerky, e-mail: libor.berny@nuv_cz tel.: 274 022 136

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 111

  • Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.