Zadání samostatných odborných prací pro rok 2013/2014

Od 7. ledna jsou v informačním systému nové závěrečné zkoušky zveřejněna témata samostatných odborných prací.  Jsou přístupná pouze pro školy vyučující ty obory vzdělání, v nichž je samostatná odborná práce (SOP) součástí praktické zkoušky.

Aby školy mohly získat zadání SOP pro školní rok 2013/2014, musí se zaregistrovat stejným způsobem jako při získání jednotného zadání. Pro každý obor vzdělání vyplníte počty žáků, kteří budou v tomto školním roce připravovat SOP, a do kolonky „Termín realizace“ napíšete červen 2014. Tím získáte přístup k SOP v daném oboru a dále budete postupovat stejně jako při práci s tématy jednotného zadání. Můžete také ohodnotit zadání SOP známkou a komentářem s upozorněním na případné chyby.


2362H01_Jemny_mechanik_Hodinar.pdf 2362H01_Jemny_mechanik_Hodinar.pdf (311,26 KB)

2954H01_Cukrar_.pdf 2954H01_Cukrar_.pdf (299,19 KB)

3666H01_Monter_suchych_staveb.pdf 3666H01_Monter_suchych_staveb.pdf (300,42 KB)

4151H02_Vcelar.pdf 4151H02_Vcelar.pdf (309,26 KB)

4154H0_Podkovar_a_zemedelsky_kovar.pdf 4154H0_Podkovar_a_zemedelsky_kovar.pdf (324,06 KB)

6551H01_Kuchar_cisnik_cisnik_.pdf 6551H01_Kuchar_cisnik_cisnik_.pdf (306,14 KB)

6551H01_Kuchar_cisnik_KC.pdf 6551H01_Kuchar_cisnik_KC.pdf (319,40 KB)

6551H01_Kuchar_cisnik_kuchar_.pdf 6551H01_Kuchar_cisnik_kuchar_.pdf (304,18 KB)

6653H01_Operator_skladovani.pdf 6653H01_Operator_skladovani.pdf (315,35 KB)

2015_Podkovar_a_zemedelsky_kovar.pdf 2015_Podkovar_a_zemedelsky_kovar.pdf (99,19 KB)

2015_Umelecky_kovar_a_zamecnik_pasir.pdf 2015_Umelecky_kovar_a_zamecnik_pasir.pdf (97,13 KB)

8251H04_Umelecky_keramik.pdf 8251H04_Umelecky_keramik.pdf (301,38 KB)