Zadání pro písemnou zkoušku jsou zpřístupněna

Jednotná zadání závěrečných zkoušek 2013/2014 jsou od 15. dubna kompletně zpřístupněna školám, včetně zadání pro písemnou zkoušku. Jednotná zadání pro zkoušky ústní a praktické byla k dispozici již v březnu, písemné zkoušky byly zveřejněny později, aby se snížila pravděpodobnost jejich vyzrazení ještě před konáním zkoušek v červnu 2014.

Školy se mohou seznámit s jednotnými zadáními v informačním systému nové závěrečné zkoušky na adrese https://skoly.nzz.nuov.cz:4443/. Vstup je možný i z hlavní webové stránky projektu: http://www.nuv.cz/nzz2.

Pro přihlášení do systému mohou školy použít přístupové údaje z loňského roku. V případě, že je nemají, mohou o ně požádat na adrese: petr.kos@nuv_cz . Sem se také mohou obracet v případě jakýchkoliv problémů, jako je např. ztráta hesla, doplnění oboru na kartu školy apod.