Vznikají jednotná zadání pro nový školní rok

ucni.jpg Od konce srpna probíhají schůzky autorských týmů, které chystají jednotná zadání závěrečných zkoušek v učebních oborech. Týmy mají do konce roku 2012 přichystat témata pro závěrečné zkoušky, které proběhnou v červnu 2013.

Úkolem autorských týmů pak bude dále rozšiřovat nabídku témat pro závěrečné zkoušky tak, aby z nich vznikla rozsáhlá databáze, z níž se budou generovat zadání v příštích letech. Schůzky autorských týmů probíhají v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2, na který přispívá Evropský sociální fond.

Do konce září zahájily práci na nových zadáních autorské týmy v tříletých oborech s výučním listem kategorie H -Truhlář, Čalouník, Cukrář, Kuchař-číšník, Ošetřovatel, Autolakýrník, Výrobce a dekoratér keramiky, Umělecký keramik, Výrobce potravin, Výrobce kožedělného zboží – sedlář, Prodavač a Opravář zemědělských strojů. Z oborů vzdělání kategorie E se uskutečnily schůzky týmů pro obory Kartáčnické a košíkářské práce, Truhlářské práce, Elektrotechnické a strojně montážní práce, Čalounické práce, Keramické práce, Zpracování dřeva, Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních a Zámečnické práce ve stavebnictví.

Autorské týmy se v první řadě musejí vyrovnat s připomínkami, které vůči jednotným zadáním z minulého školního roku vznesli odborníci z praxe a školy. „Překvapilo nás a také potěšilo, že k loňskému zadání nebyly téměř žádné připomínky. Odborník z praxe nás pochválil a školy poslaly jen minimální připomínky technického rázu, například pokud jde o hodnocení,“ řekla Mgr. Eva Stoklasová ze Střední zdravotnické školy v Opavě, která je editorkou jednotného zadání v oboru Ošetřovatel. Úkolem týmu je podle ní zdokonalit už existující témata a vymyslet nová. „To nám dělá trochu starosti, protože vhodných témat zas není tak mnoho,“ dodává Mgr. Stoklasová.

Shoduje se s ní i Michal Kirchner ze Střední školy automobilní a informatiky v Praze 10, který má jako editor na starost obor Autolakýrník. Na reformě závěrečných zkoušek spolupracuje už celá léta a zadání se tak nesetkalo s žádnými zásadními připomínkami. Problém ale vidí v tvorbě nových témat. „Obor Autolakýrník je dost úzce vymezen a využívá omezený okruh technologií. Proto je možné zformulovat jen určitý okruh otázek a je tedy pro nás problém připravit širší databázi témat,“ vysvětluje editor. Nemyslí si ale, že by se měl Autolakýrník sloučit s jiným oborem. Dříve prý existoval obor Autolakýrník – natěrač, ale podle požadavků praxe i ze škol byl rozdělen.

Vymýšlení nových témat dá hodně práce také autorskému týmu oboru Opravář zemědělských strojů. Každé téma totiž obsahuje tři okruhy - motorová vozidla, zemědělské stroje a technologie. „Témata jsou tedy hodně široká a zahrnují vlastně všechno podstatné z učiva. Proto je problém vymyslet nové téma tak, aby se s těmi dosavadními nepřekrývalo,“ myslí si editor Ing. Václav Hejda, který je ředitelem SOU Praha Radotín. „Největší úsilí ale pro nás bude znamenat převedení písemné zkoušky na počítač. Musíme zvládnout nový informační systém a ten je hodně složitý,“ dodává Václav Hejda.

Složitá je také práce na jednotném zadání pro obor Kuchař – číšník. Ten obsahuje tři užší zaměření - kuchař, číšník a kuchař-číšník. Autorský tým se proto dělí na tři menší týmy, které se mezi sebou musí dohodnout na koncepci, a proto se také budou muset scházet častěji. Dohromady bude v tomto oboru připraveno 18 témat pro  tento školní rok a kromě toho ještě 2 témata navíc. Ze škol dostal autorský tým řadu připomínek. „Ne všechny jsme ale mohli přijmout. Některé školy např. žádaly, aby byl zaveden test, ale tým je toho názoru, že absolvent oboru by měl spíš umět dobře komunikovat a vysvětlit, co a jak dělá – a k prověření těchto dovedností není test vhodný, ten se hodí spíš pro technické obory,“ vysvětluje editorka Taťána Vencovská z NÚV.

Schůzky autorských týmů dalších oborů vzdělání budou pokračovat ještě v průběhu října a listopadu.

Zoja Franklová