Vzdělávání tvůrců jednotných zadání

  • Příprava jednotných zadání je náročný proces, který vyžaduje vysoce kvalifikovaný a odpovědný přístup všech členů řešitelského týmu. Jedná se o práci ve speciální aplikaci IIS NZZ a ovládání metodických postupů při navrhování obsahu zkoušek a jejich zpracování v šablonách jednotných zadání. Vedoucí řešitelského týmu musí být nad to schopni koordinovat práci autorů a řídit přípravu JZ.
  • Projekt bude zajišťovat každoroční vzdělávání těchto odborníků pro získání kompetencí k přípravě JZ a řízení řešitelských týmů. Při zahájení jejich práce budou proškoleni i členové, tj. spolupracovníci ze škol (editoři a autoři) a odborníci z praxe.
  • Vzdělávání a proškolování učitelů ze škol bude zajišťováno distančním způsobem. Vlastní realizace bude součástí IIS, jehož provoz je zajišťován aktivitou 02.
  • V rámci aktivity 04 budou vytvořeny vzdělávací moduly a studijní materiály a také vyvinuty příslušné metodické podpory pro jeho realizaci. V prvním roce projektu bude zahájeno vzdělávání ještě prezenční formou.