Vypořádání připomínek k tématům

Po skončení závěrečných zkoušek mají pedagogové i odborníci z praxe každý rok možnost vyjádřit své připomínky. Ve školním roce 2013/2014 se školy přímo v informačním systému NZZ vyjadřovaly k úrovni témat a jejich náročnosti. Odborníci z praxe (zástupci zaměstnavatelů) hodnotili především, zda témata odpovídají požadavkům současné praxe v tom kterém oboru.

Celkové vyhodnocení připomínek za školní rok 2013/2014 najdete zde.