Vyhodnocení jednotných zadání

Stejně jako v předcházejících letech jsme se po skončení závěrečných zkoušek obrátili na vedení škol s prosbou o spolupráci na vyhodnocení jednotných zadání.

U každého oboru vzdělání zjišťujeme informace o tématech, která si školy vybraly pro své závěrečné zkoušky. Šetření není zaměřeno na hodnocení školy, ale na zjišťování kvality vytvořených témat.

Sebraná data budou statisticky zpracována a vyhodnocena. Zjistíme z nich, jaká témata si školy nejčastěji vybíraly z nabídky v jednotném zadání a jaká byla jejich obtížnost. Dále zjistíme, jak jednotlivá témata školy hodnotí, respektive, jaké k nim mají připomínky.

Naším záměrem je uplatnit připomínky škol při přípravě témat pro následující školní rok, a tak průběžně zvyšovat jejich kvalitu. S výsledky šetření školy seznámíme v září 2014.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pěkné prázdniny.

                                                          Tým projektu Nová závěrečná zkouška 2