Vydání výtisků JZZZ, ukončení práce s JZZZ

Na začátku zkušebního dne oprávněná osoba vyzvedne od ředitele/ředitelky školy klíč k JZZZ. Zkontrolujete neporušenost pečetí na obalech, ve kterých byly uloženy výtisky JZZZ, a odeberte příslušný počet výtisků jednotného zadání pro zkoušející a pro žáky.
Po ukončení zkoušek je třeba nepotřebné výtisky skartovat.
Pokud byly informace obsažené v JZZZ zpracovávány na počítačích (např. testy), je nezbytné zajistit a zkontrolovat jejich vymazání. Pro smazání použijte postupy bezpečného ničení informací.