Školy se právě rozhodují, zda se dobrovolně přidají k jednotným závěrečným zkouškám pro učně

24. března 2014: V průběhu března získaly školy přístup k jednotným zadáním pro závěrečné zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem. V informačním systému nové závěrečné zkoušky se mohou v současnosti seznámit s jednotným zadáním pro ústní a praktickou zkoušku.

Zadání pro písemnou zkoušku bude zpřístupněno v polovině dubna, a to proto, aby se zkrátila doba, po kterou budou zadání písemné zkoušky školám k dispozici, a tím i možnost vyzrazení témat ještě před konáním samotných zkoušek v červnu tohoto roku. Reformu závěrečných zkoušek má na starosti Národní ústav pro vzdělávání a finančně na ni přispívá Evropský sociální fond v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2.

Tisková zpráva ke stažení 2014_03_24_TZ_NZZ_2_rozhodovani.doc 2014_03_24_TZ_NZZ_2_rozhodovani.doc (103,00 KB)


Možnost přidat se k jednotným zkouškám dobrovolně budou mít školy letos naposled, v dalších letech by už mělo být použití jednotného zadání povinné. „Ministerstvo školství v těchto dnech připravuje novelu školského zákona, do níž je povinnost škol využívat jednotná zadání závěrečné zkoušky začleněna. V průběhu června bude novela odeslána do vlády k projednání a její účinnost se předpokládá od 1. ledna 2015,“ říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

V minulých letech se k jednotným zkouškám přidávalo dobrovolně stále víc škol. Jejich podíl už dosáhl 86 % u škol s obory vzdělání kategorie H, kam patří např. obory Kuchař, Zedník, Kadeřník, Nástrojař, Elektrikář, Instalatér apod. K jednotným zkouškám se přidávají i školy s obory vzdělání kategorie E, kde se vzdělávají převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (loni to bylo na 77 % těchto škol).

Všechny školy by se měly seznámit s jednotným zadáním

Pro školy je převzetí jednotného zadání výhodné, protože jim ulehčuje přípravu závěrečných zkoušek. Navíc tím, že škola použije jednotné zadání, vlastně poměřuje úroveň svých absolventů s úrovní nastavenou zvenku a ověřuje si tím svou vlastní kvalitu. V tomto školním roce je obzvlášť důležité, aby i ty školy, které se zatím k jednotným zkouškám nepřidaly, využily alespoň možnosti seznámit se s tím, jak jednotné zadání vypadá a jakou úroveň výuky i technického vybavení nastavuje pro obory, které daná škola vyučuje. Tímto způsobem školy zjistí, jaká opatření by měly přijmout, aby v následujících letech byly schopné uspořádat závěrečné zkoušky podle jednotného zadání.

Všem školám, které si nebudou vědět rady, nabízíme pomoc. Mohou kontaktovat pracovníky uvedené na webu projektu Nová závěrečná zkouška 2 - www.nzz2.cz, kde je zároveň možné získat mnoho dalších informací o vzniku jednotných zadání i jejich použití ve školách,“ upřesňuje hlavní manažerka projektu Ing. Dana Kočková z NÚV.

 

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu, e-mail: dana.kockova@nuv_cz,

tel.: 274 022 411, mobil: 724 652 205

  • PhDr. Libor Berný, zástupce hlavní manažerky, e-mail: libor.berny@nuv_cz

tel.: 274 022 136

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, tel.: 274 022 111

  • Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje bezprostředně na předcházející projekt Nová závěrečná zkouška 2