Seminář pro editory jednotných zadání

seminarg.jpg Na půdě ministerstva školství se 25. června uskutečnil seminář pro pedagogy a pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání, kteří budou jako editoři připravovat jednotná zadání závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014.

Jednání zahájil náměstek ministra školství Jindřich Fryč, který vyzdvihl význam reformy závěrečných zkoušek a její přínos pro zvýšení kvality učňovského školství. O projektu Nová závěrečná zkouška 2 promluvil za ministerstvo školství vedoucí oddělení koncepce vzdělávací soustavy Jaromír Krejčí.  Účastníci semináře se pak seznámili s novými prvky v metodice tvorby jednotných zadání a v informačním systému NZZ_2.