Prvního června startují závěrečné zkoušky v učebních oborech

29. 5. 2012: Většina škol se dobrovolně přidala k projektu jednotných zkoušek, úroveň zkoušek v tom samém oboru bude tedy stejná, ať už je žáci budou skládat kdekoli v České republice.

tisková zpráva ke stažení tisková zpráva ke stažení (97.00 KB)


Podobně jako je to s maturitou, čeká také žáky učebních oborů jednotná závěrečná zkouška. Pro každý obor se připravuje jednotné zadání, které pak školy mohou na základě dobrovolnosti využít. Do dnešního dne se k tomuto postupu přihlásilo 339 škol, tedy 79,4 % s tříletými učebními obory (kategorie H) a 81, tedy 59,6 % škol s obory kategorie E, v nichž se připravují zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Od školního roku 2014/15 by použití jednotného zadání mělo být povinné pro všechny školy.

Jak jednotné zkoušky vznikají

Jednotné zadání není školám nadiktováno shora, ale vytváří ho autorský tým, v němž pracují učitelé i ředitelé škol, které daný obor vyučují. V týmu jsou i zástupci zaměstnavatelů vyslaní Hospodářskou komorou, kteří se starají o to, aby zadání odpovídalo potřebám praxe a vycházelo ze současné technologické
úrovně. „Předpokládáme, že se díky nové závěrečné zkoušce zvýší důvěra zaměstnavatelů k výučnímu listu,“ říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška 2. Finančně na něj přispívá Evropský sociální fond.

 

Jakých oborů se jednotné zkoušky týkají

Sjednocení zkoušek probíhá postupně. Napřed se týkalo klasických učebních oborů, jako je zedník, kuchař, prodavač, automechanik apod. V minulém školním roce se poprvé začaly sjednocovat i závěrečné zkoušky v učebních oborech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. „Dáváme tím najevo, že s jejich absolventy počítáme a snažíme se zlepšit jejich pozici na trhu práce,“ upřesňuje Dana Kočková.

Školy oceňují zpětnouvazbu

„Hodně nás těší, že se k nové závěrečné zkoušce přidává tolik škol, ačkoli je k tomu nikdo nenutí,“ říká hlavní manažerka projektu Dana Kočková. „Školy zřejmě oceňují zpětnou vazbu, kterou díky použití jednotného zadání získávají.“ Jednotné zadání totiž podává škole důležitou informaci o tom, jaké jsou výstupní požadavky na žáka daného oboru a do jaké míry škola splňuje nároky, které jsou odborníky v oboru považovány za standardní.


Co přinese projekt Nová závěrečná zkouška 2


  • Jednotná zadání budou připravena tak, aby odpovídala změnám ve školách. Ty totiž začaly během posledních let vyučovat podle nových vzdělávacích programů.

  • Informační systém nové závěrečné zkoušky, díky kterému se jednotná zadání dostávají do škol, bude inovován tak, aby umožnil i skládání písemných zkoušek přímo na počítači. Téma písemky si vygeneruje žák ve chvíli, kdy si sedne k počítači, nebude tedy možné jeho vyzrazení.

  • Podstatně se rozšíří databanka témat, takže se stane zásobníkem, z něhož se budou generovat konkrétní jednotná zadání pro každý školní rok. Díky tomu bude standardní režim nové závěrečné zkoušky efektivní a relativně levný.

O průběhu zkoušek na školách se můžete sami přesvědčit, rádi Vám zprostředkujeme kontakty přímo na školy, kde zkoušky probíhají, a odpovíme na Vaše dotazy.

Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu
e-mail: dana.kockova@nuv_cz, tel.:274 022 411, mobil: 724 652 205

Ing. Hana Hušáková, manažerka pro organizaci a logistiku
e-mail: hana.husakova@nuv_cz, tel.: 274 022 424

RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ
e-mail: libor.berny@nuv_cz, tel.: 274 022 136

Další informace na www.nuov.cz/nzz


Národní ústav pro vzdělávání
Weilova 1271/6 102 00 Praha 10 Tel.: 274 022 111

Projekt Nová závěrečná zkouška 2 řídí MŠMT, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje bezprostředně na předcházející projekt Nová závěrečná zkouška.